Het plan

Een wereldreis!

“Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away”.

Eindelijk is het zover. Ik heb er altijd van gedroomd, ik heb er altijd over gesproken. Het staat zelfs zwart op wit in het tijdschrift BIZZ . Ik wist wat ik wou! En voor alles is een juist tijdstip.

Daar heb ik ook professioneel, met ons communicatie-adviesbureau Leads United, naar toe gewerkt. Dat het bureau op minder dan 20 jaar tijd zou uitgroeien tot een topspeler en deel zou uitmaken van de wereldwijd actieve groep LEWIS PR had ik in de prille dagen van mijn professioneel avontuur niet durven dromen. Toegegeven, soms met flinke tegenslagen, en soms met veel geluk. Maar vooral: consequent blijven timmeren aan de ambitie op lange termijn. Die ambitie kreeg in 2006 concreet vorm door “6vitesse”, een strategie waar groei, professionalisering en internationalisatie belangrijke pijlers waren. Dankzij 6vitesse kwam de zakelijke internationalisatie binnen handbereik. Deze ‘story’ van Leads United kan je ‘hier’ (NLUK) lezen.

“6vitesse” is daardoor voor mij altijd een ‘icoon’ gebleven, en ligt vandaag aan de basis van een nieuw avontuur.

Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten, dacht ik.

Het werd tijd om een pauze in te lassen. Om tijd te maken voor meer ‘relaxe’ activiteiten, om de verkeersinformatie van mijn homepage te schrappen, en om mijn droom van een wereldreis te maken in het teken van de bedreigde diersoorten, om te zetten in daden ☺.